Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2015

2015


 

Dnia 16 stycznia 2015 roku o godzinie 1100  w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach (Sala Klubu Pracy) odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.  

Porządek posiedzenia:

 1. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2014 rok.
 2. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na 2015 rok.
 3. Opiniowanie planu szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych na 2015 rok.
 4. Wydanie  opinii w sprawie kierunków kształcenia.
 5. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art.59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.z 2013r,poz.674 z późn.zm.)
 6. Sprawy  różne, wolne wnioski.

 


 

Przebieg: 

 

Dnia 16 stycznia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przedmiotem było:

 1. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2014 rok.
 2. Opiniowanie propozycji podziału środków funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na 2015rok.
 3. Opiniowanie planu szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych na 2015 rok.
 4. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia .

 

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2014 roku. Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

Członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali:

 • proponowany podział środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na 2015 rok,
 • proponowane propozycje organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych na 2015rok.

Także  pozytywnie zaopiniowali utworzenie nowych kierunków kształcenia w:

 1. Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w zawodach: technik energetyk, monter konstrukcji budowlanych, sprzedawca, krawiec;
 2. Zespole Szkół Nr 6 w Suwałkach w zawodach: technik transportu drogowego, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych;
 3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1w Suwałkach zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.   

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 1000 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 


Porządek posiedzenia:

 

 1. Aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy;
 2. Wydanie opinii w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja;
 3. Wydanie opinii w sprawie programu specjalnego;
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Przebieg: 

Dnia 27 marca 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przedmiotem było:

 

 1. Omówienie aktualnej sytuacji na suwalskim rynku pracy;
 2. Wydanie opinii w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja;
 3. Wydanie opinii w sprawie programu specjalnego.

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia wydali pozytywną opinię w sprawie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku oraz pozytywnie zaopiniowali realizacje Programu specjalnego nr 1/2015

    


Dnia 18 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rada Zatrudnienia


Porządek posiedzenia:

 1. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.
 2. Aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy.
 3. Informacja na temat "Legalne zatrudnienie cudzoziemców z regionów przygranicznych".
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Przebieg:

Zaprezentowano aktualną sytuację na suwalskim rynku pracy oraz przedstawiono informację na temat "Legalnego zatrudnienia cudzoziemców w regionach przygranicznych".


 

Liczba wyświetleń: 1740
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2015-01-26 10:59:57)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2015-12-28 13:52:27)