Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2016

2016


Dnia 19 lutego 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, której przedmiotem:

 1. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2015 rok.
 2. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na 2016 r.
 3. Opiniowanie planu szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych na 2016 r.
 4. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.
 5. Wydanie opinii w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja.
 6. Wydanie opinii w sprawie programu specjalnego.

 

Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w 2015 roku.

 

Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.


 

Członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali:

 • proponowany podział środków Funduszu Pracy na realizację programów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia na 2016 rok;
 • proponowane propozycje organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych na 2016 rok;
 • Program Aktywizacja i Integracja, w ramach którego wsparciem zostaną objęte osoby z ustalonym III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, realizujący kontrakt socjalny;
 • program specjalny, skierowany do 20 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy.

 

Członkowie PRZ, także pozytywnie zaopiniowali wniosek Zespołu Szkół Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach w sprawie rozpoczęcia i kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w zawodzie: sprzedawca, kucharz, ogrodnik.


 

Uprzejmie informuję, że w dni 4 lipca 2016 roku  w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

 

Porzadek posiedzenia:

 

1. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.

2. Aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy.

3. Informacja nt. "Kształcenia zawodowego w mieście Suwałki”.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Członkowie Powiatowej Rady zatrudnienia pozytywnie zaopiniowali utworzenie nowych kierunków kształcenia w następujacych szkołach:

 1. Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w zawodzie: blacharz samochodowy, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik,
 2. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach - Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w zawodzie: mechanik maszyn i urządzeń drogowych,
 3. Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w zawodzie: technik obsługi turystycznej w kwalifikacjach T.13. planowanienie i realizacja imprez i usług turystycznych oraz T.14. prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 

Liczba wyświetleń: 1020
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2016-02-23 18:42:37)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2016-07-05 12:21:14)