Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2018

2018

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 10 00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy.
2. Aktualna sytuacji na rynku pracy.
3. Opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2019 rok.
4. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2019 roku.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.Dnia 19 września w firmie "MALOW" Sp. z.o. w Suwałkach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej rady Rynku Pracy
w Suwałkach.
Porządek posiedzenia:

 

1. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy,
2. Wydanie opinii w sprawie Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali Program Aktywizacja i Integracja, który skieowany jest do soób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, realizujący kontrakt socjalny. Program będzie realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w SuwałkachUprzejmie informuję, że w dniu 5 marca 2018 roku o godzinie 1000 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, na które serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Wydanie opinii w sprawie kierunków kształcenia.
2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2017 rok.
3. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
4. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2018 rok.
5. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2018 roku.
6. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art. 59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn.zm.).
7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 
Liczba wyświetleń: 745
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2018-03-01 08:59:09)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2019-12-09 13:58:01)