Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2020

2020


 

IW dniu 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

 

Tematem posiedzenia było:

  • ocena rocznego sprawozdania z działaności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2019 rok;
  • opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczacych promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2020 rok;
  • wydaie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2020 roku.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suwałkach pozytywnie ocenili działanie podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałach w 2019 roku. Podkreślili racjonalne wydawanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali:

  • proponowany podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczacych promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2020 rok;
  • poponowane propozycje organizacji szkoleń w 2020 roku.

 

 

Liczba wyświetleń: 590
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2020-01-13 19:33:18)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2020-01-26 17:28:28)