Jesteś tutaj: Strona główna » Posiedzenia odbyte » 2021

2021

 


 

W dniu 22 lutego 2021 roku w trybie on -line odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suwałkach, której przedmiotem było:

 

  1. Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy i jej ukonstytuowanie.
  2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2020 rok.
  3. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2021 rok. 4. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2021 roku.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suwałkach zostali powołani Zarządzeniem Nr 2/2021 Starosty Suwalskiego z dnia 9 lutego 2021 roku w składzie:

1)  Artur Łuniewski,

2)  Łukasz Kurzyna,

3)  Kazimierz Urynowicz,

4)  Bożena Anuszkiewicz,

5)  Andrzej Czesław Grzanecki,

6)  Julianna Sawicka,

7)  Janusz Witold Skowroński,

8)  Barbara Łada,

9)  Tadeusz Wiśniewski,

10)  Bożenna Rutkowska,

11)  Henryk Owsiejew,

12)  Karolina Szyszkowska,

13)  Irena Monika Podolewska.

 

Dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Runku Pracy. Przewodniczącym PRRP został Pan Łukasz Kurzyna, a Wiceprzewodniczącym PRRP Pan Artur Łuniewski.

 

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suwałkach pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w 2020 roku. Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

Członkowie PRRP pozytywnie zaopiniowali:

- podział środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych  fakultatywnych zadań na 2021 rok;

- propozycje organizacji szkoleń w 2021 roku.

 


 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF posiedzenie w dniu 22 lutym 2021 roku 2021-02-23 560.84kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 302
Rejestr zmian
Autor: Jerzy Biełous
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2021-02-23 18:58:23)
Zredagował(a): Jerzy Biełous (2021-02-23 19:04:00)