Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Kryteria organizacji stażu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego obowiązujące w roku 2012

Staże zawodowe będą organizowane na okres do 12 m-cy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które:

 • nie odbywały stażu przez okres 3 miesięcy i dłużej,
 • nie uczestniczyły w projekcie "Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego"

a także spełniąją co najmniej 1 z poniższych warunków:

 • są osobami powyżej 50 roku życia;
 • posiadają stopień niepełnosprawności;
 • są osobami długotrwale bezrobotnymi.

Staż będzie organizowany na wniosek osoby bezrobotnej spełniającej powyższe kryteria, w związku z tym nie będzie ogłaszany nabór wniosków od pracodawców i przedsiębiorców.

Osoby będą kierowane na staż po uprzednim odbyciu zajęć z poradnictwa zawodowego i utworzeniu IPD.

Przed rozpoczęciem stażu bezrobotny może zostać skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbywania stażu.

Urząd na pisemny Wniosek stażysty będzie dokonywał zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu, do miejsca odbywania stażu (dotyczy osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania), zgodnie z Zasadami zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu stosowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach w 2012 roku.

Do jednoosobowego Przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników do odbycia stażu będzie skierowana nie więcej niż 1 osoba, natomiast do pozostałych Wnioskodawców będą kierowani bezrobotni w ilości nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Staże będą organizowane u pracodawców1, przedsiębiorców oraz w organizacjach pozarządowych.

1Pracodawca – oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Szczegółowych informacji udziela:

 • Monika Wochnik
  • 087 565 26 74
 

Od dnia 30 stycznia 2012r. PUP w Suwałkach przyjmowane są wnioski od przedsiębiorców dotyczące organizacji prac interwencyjnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Refundacja będzie przyznawana na okres do 6 miesięcy w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 750,00 zł + składki na ubezpieczenia społecznego od refundowanego wynagrodzenia.

Do udziału w pracach interwencyjnych kierowane będą osoby bezrobotne, które nie brały udziału w projekcie "Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego" oraz należących do jednej z poniżej wymienionych grup:

 1. osoby do 25 roku życia,
 2. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby niepełnosprawne.

Wniosek do pobrania w części: Pliki do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji udziela:

 • Jadwiga Makarewicz
  • 087 565 26 76
 

Od dnia 23 kwietnia 2012r. PUP w Suwałkach rozpoczyna rekrutacje osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (II tura). Wsparcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczone dla osób zarejestrowanych w urzędzie co najmniej 3 miesiące (licząc od daty ostatniej rejestracji), które nie brały udziału w projekcie "Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego" od roku 2008 oraz należących do jednej z poniżej wymienionych grup:

 1. osoby do 25 roku życia,
 2. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby niepełnosprawne.

Przed otrzymaniem dotacji osoby zostaną skierowane na szkolenie "ABC Przedsiębiorczości".

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w pokoju nr 16.

Wniosek do pobrania w części: Pliki do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji udziela:

 • Alicja Górniak
  • 087 565 26 57
Liczba wyświetleń: 1703
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-11 13:36:27)