Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (I)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (I)

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

Cel szczegółowy – zwiększenie możliwości zatrudnieniowej osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

 

Grupa docelowa - 158 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia) i są osobami z kategorii NEET (tj. nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym i nie szkoli się/nie szkoliła się w momencie przystąpienia do projektu i 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu); 

 

Działania przewidziane w projekcie:

 

- Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe (w tym IPD)  - 158 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 97 osób ;

- Prace interwencyjne – do 6 miesięcy dla 25 osób;

- Dotacje – 36 osób;

 

Okres realizacji projektu:

 

Kwiecień – grudzień 2015 r.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

 

- dla uczestników nie kwalifikujących sie do żadnej z poniższych grup docelowych - na poziomie 43%;

- dla osób niepełnosprawnych - 17%;

- dla osób długotrwale bezrobotnych - 35%;

- dla osób o niskich kwalifikacjach - 36%.

 

PROJEKT OTRZYMAŁ WSPARCIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Liczba wyświetleń: 896
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2016-09-28 10:55:50)