Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (I)

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (I)

 

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (I)

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

 

Cel główny– zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy.

 

Grupa docelowa - 99 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku od 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;

- kobiety;

- osoby z niepełnosprawnością;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach;

 

 

Działania zrealizoane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy;

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD);

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

 

Okres realizacji projektu:

maj 2015 r. – marzec 2016 r.

 

Budżet projektu - 1 436 380,00 zł, z czego:

 

- dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 1 220 953,00 zł,

 

- dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 215 427,00 zł.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1330
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2016-09-28 10:58:12)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2016-09-28 11:00:37)