Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

 

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (II)

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

 

Cel główny– zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy.

 

Grupa docelowa - 58 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku od 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;

- kobiety;

- osoby z niepełnosprawnością;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach;

 

W grupie 58 uczestników muszą być zaktywizowane:

- 15 osób w wieku powyżej 50 roku życia;

- 4 osoby niepełnosprawnych;

- 29 osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy; 

- 29 osób o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem – podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub każdym średnim);

 

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy dla 49 osób

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 58 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 40 osób ;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 9 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 osób;

 

Okres realizacji projektu:

15 luty 2016 r. – 31 grudzień 2016 r.

 

Budżet projektu wynosi 774 003,00 zł, z czego:

 

- dofinansowanie ze środków wspólnotowych wynosi 657 902,00 zł,

 

- dofinansowanie z wkładu krajowego wynosi 116 101,00 zł.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w miesiącu luty 2016 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do swoich doradców klienta w pokojach nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinny zgłosić się do urzędu do pokoju nr 16.    

Pracodawcy zainteresowani organizacją stażu zawodowego oraz doposażeniem/wyposażeniem stanowiska pracy powinni zgłosić się do urzędu do pokojów nr 23-24 (staż zawodowy) lub nr 16 (doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy).

 

UWAGA - na staże zawodowe w ramach projektu kierowane będą TYLKO osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia;

- bezrobotni niepełnosprawni;

- osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy .

 

Po zakończonym stażu zawodowym pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej:

-  na podstawie umowy o pracę, na okres co najmniej 3 miesięcy w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu lub

- na podstawie umowy cywilnoprawnej, na okres minimum trzech pełnych miesięcy, a wartość umowy będzie równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 3290
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2015-07-02 08:08:26)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2016-09-14 11:35:28)