Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży

Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży

Urząd zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży

 

Termin realizacji: 01.11.2013 r. - 31.05.2015 r.

 

Cel główny projektu: Zwiększenie szansy na zatrudnienie dla osób wykluczonych społecznie tj. osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wsparcie osób bezrobotnych w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej.
  2. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych pod potrzeby rynku pracy.
  3. Zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w miejscu pracy.
  4. Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Grupa docelowa projektu:

Pomoc w ramach projektu skierowana była do osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Suwałkach tj.  mieszkańców powiatu suwalskiego i m. Suwałki (woj. podlaskie).

 

Rodzaje wsparcia:

 

- Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym rekrutacja i selekcja;

- Organizacja i realizacja stażu;

- Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych;

- Organizacja i realizacja prac interwencyjnych. 

Liczba wyświetleń: 1867
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2016-04-26 12:02:41)