Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Urząd realizujował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

 

Nazwa projektu: Bezpośrednio do zatrudnienia - inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego

 

 

Cel główny projektu: Zwiększenie szansy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie zróżnicowanych działań aktywizujących.

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych odzwierciedlających potrzeby rynku pracy,
  2. Zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w miejscu pracy,
  3. Wsparcie bezrobotnych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  4. Wsparcie zatrudniania bezrobotnych kobiet i mężczyzn na suwalskim rynku pracy.

Grupa docelowa projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zostały wymienione w Art 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJIPodsumowanie konferencji "Bezpośrednio do zatrudnienia – inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie".

15 grudnia 2008 roku w Domu Nauczyciela w Suwałkach odbyła się konferencja podsumowująca projekt: "Bezpośrednio do zatrudnienia – inwestycje w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych powiatu suwalskiego".

Spotkanie to okazało się sukcesem. Przede wszystkim dopisali sami goście. Przybyli reprezentanci Starostwa Powiatowego, Miasta Suwałki,  przedstawiciele gmin, lokalni pracodawcy.  Nie zabrakło również reprezentantów lokalnych szkół,  organizacji pozarządowych, jednostek szkoleniowych jak również samych beneficjentów ostatecznych.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części: w pierwszej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach Pani Teresa Dzienuć przedstawiła aktualną sytuację na suwalskim rynku pracy. Po czym, Mariola Ciborowska, Sp. ds. programów, przedstawiła założenia samego projektu: „Bezpośrednio do zatrudnienia” , a także jego wyniki. Następnie sami beneficjenci ostateczni zabrali głos :Pani Anna Kaczorowska oraz   Pan Robert Górski, opowiadając o wsparciu jakie otrzymali w ramach projektu.

Po przerwie głos zabrał przedstawiciel pracodawców Pan Marcin Szypulski, właściciel firmy Media One, który w ramach projektu zatrudnił osobę powyżej 50 roku życia tworząc dla niej stanowisko pracy współfinansowane ze środków unijnych. Kolejnym prelegentem była Pani Janina Mironowicz, Dyrektor WUP w Białymstoku. Pani Dyrektor zapoznała uczestników z możliwościami pozyskania środków unijnych na projekty w 2009r. Środki finansowe czekają na  potencjalnych projektodawców i w porównaniu do roku  2008r. będzie ich znacznie więcej. Na zakończenie, Pani Małgorzata Ferenc, Kierownik Działu Rynku Pracy PUP w Suwałkach zapoznała uczestników z planami dotyczącymi aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2009r., podkreślając, otwarcie urzędu i gotowość do współpracy z pracodawcami, jak i innymi podmiotami rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.

Konferencja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galerie zdjęć

Liczba wyświetleń: 1904
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-11 13:24:35)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:40:28)