Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie

Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie

Urząd realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Nazwa projektu: Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie. 

 

Termin realizacji: 01.09.2011r. - 31.06.2013r.

 

Cel główny projektu: Zwiększenie szansy na zatrudnienie w branży hotelarskiej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach poprzez zastosowanie kompleksowych działań aktywizujących.

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wsparcie osób bezrobotnych w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej.
  2. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych pod potrzeby rynku pracy.
  3. Zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w miejscu pracy.
  4. Wsparcie lokalnych pracodawców z branży hotelarskiej.

Grupę docelową projektu stanowiły: osoby bezrobotne do 25 roku życia  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

 

Rodzaje wsparcia:

  1. Organizacja i realizacja szkoleń dla bezrobotnych – szkolenia zorganizowane zostały w zawodach: kelner/ka-barman/ka i recepcjonista/recepcjonistka hotelowa. Część szkoleń wsparta została modułem języka angielskiego.
  2. Organizacja i realizacja stażu zawodowego – staż zawodowy był organizowany na okres do 12 miesięcy u lokalnych pracodawców z branży hotelarskiej.
  3. Organizacja prac interwencyjnych - prace interwencyjne były realizowane u lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarskiej na okres do 12 miesięcy.

Dodatkowo każdemu z beneficjentów ostatecznych zaoferowana była usługa z zakresu poradnictwa zawodowego. Wszystkie osoby bezrobotne biorące udział w projekcie utworzyły Indywidualny Plan Działania (IPD).

Liczba wyświetleń: 1524
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:45:47)