Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Kobieta pracująca

Kobieta pracująca

Projekt zrealizowany w ramach działania 1.6 " Integracja i reintegracja zawodowa kobiet", schemat a) - Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (SPO RZL)

 

Termin realizacji: od 01 sierpnia 2005r. do 31.12.2006r.

 

Całkowita wartość projektu: 277 879,32 PLN

 

Uczestnicy projektu:

 Grupy docelowe projektu stanowiły kobiety:

  1. długotrwale bezrobotne,
  2. samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
  3. o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych

Cele projektu było: Ułatwienie zatrudnienia kobietom powiatu suwalskiego ze szczególnym uwzględnieniem kobiet długotrwale bezrobotnych. W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  1. grupowe warsztaty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej;
  2. szkolenia zawodowe pod potrzeby lokalnych pracodawców;
  3. subsydiowane zatrudnienie zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia
  4. indywidualne usługi: poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy
  5. przygotowanie zawodowe.

Liczba osób objęta wsparciem: 57

 

Osiągnięte rezultaty: 52,63 % (30 osób) podjęło pracę lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie. Analiza beneficjentów ostatecznych w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wykazała efektywność na poziomie 61,40 %. Kobiety, które ukończyły swój udział w projekcie zdecydowanie wzbogaciły swoją wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego poszukiwania pracy jak i wiedzę na temat swoich umiejętności oraz praw i obowiązków. Projekt został zrealizowany przy współpracy partnera - doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy O/T w Suwałkach.

Liczba wyświetleń: 1372
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:47:40)