Jesteś tutaj: Strona główna » Programy pilotażowe » Program pilotażowy „Aktywny Samorząd”

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd”

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach realizuje Program dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich Powiatu Suwalskiego w obszarach:

 

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl.  oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71 A – pokój nr 4 i 20.

 

 

W związku z przystąpieniem w 2016 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.pl), zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich powiatu suwalskiego zainteresowane udziałem w programie do składania wniosków w ramach:

 

 

 

Modułu I – likwidacja  barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

 

 

Obszar A-likwidacja bariery transportowej;

 

Zadanie 2-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B;

 

 

 

Obszar B-likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 

Zadanie 2-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 

 

 

Obszar D-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

 

 

Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

 

Wnioski będą przyjmowane w terminach:

 

 

 

Na Moduł I - od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

 

 

 

Na Moduł II -

 

 

 

a) od dnia 15.03.2016 r. do dnia 15.04.2016 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016);

 

 

 

b) od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r (2-gi cykl 2016).

 

 

 

INFORMACJA - POK. NR 20, nr tel. 87 565 26 73

 

 

Liczba wyświetleń: 3908
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2013-09-23 11:40:47)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2016-02-29 11:35:11)