Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Promocja Rynku Pracy

Promocja Rynku Pracy

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z powiatowymi urzędami pracy województwa podlaskiego. Partnerem wiodącym był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

 

Nazwa projektu: Promocja Rynku Pracy

 

OKRES REALIZACJI: 01.04.2009 - 31.12.2010

 

WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN): 1 899 620,00

 

OPIS PROJEKTU: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudniania w województwie podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej oraz zachęcenie pracodawców z województwa podlaskiego do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Przedmiotowy cel zostanie zrealizowany poprzez:

  • dostarczenie pracodawcom informacji na temat możliwości ułatwiających zatrudnienie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
  • przekazanie wiedzy osobom pozostającym bez zatrudnienia o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;
  • promowanie usług świadczonych przez urzędy pracy woj. podlaskiego.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.up.podlasie.pl  

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI  "Promocja suwalskiego rynku pracy" zrealizowanej w ramach projektu Promocja rynku pracy.

 

W dniu 28 października b.r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbyła się konferencja pt. "Promocja suwalskiego rynku pracy", której gościem honorowym była Pani Czesława Ostrowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przybyli również Pan Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski, Pan Wiesław Stelmach Prezydent Miasta Suwałki, Pan Czesław Renkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Suwałki, Pan Włodzimierz Marczewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Pani Janina Mironowicz - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Suwałkach. Nie zabrakło również członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawicieli gmin powiatu suwalskiego oraz dyrektorów powiatowych urzędów pracy woj. podlaskiego. Licznie przybyli również lokalni przedsiębiorcy i pracodawcy.

 

Konferencję otworzył Pan Szczepan Ołdakowski, który serdecznie powitał zaproszonych gości, przybliżył cel konferencji oraz zapoznał uczestników z osiągnięciami powiatu w tym z dwoma realizowanymi projektami: "Na dobry początek własnego biznesu" oraz "Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu przez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurorskiego i Powiatu Suwalskiego". Po wystąpieniu Pana Starosty głos zabrała Pani Czesława Ostrowska dziękując za zaproszenie oraz informując o najbliższych planach MPiPS. Następnie pracownicy PUP w Suwałkach omówili: aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, aktualne wyniki badań "Suwalscy bezrobotni 2009" oraz usługi i instrumenty adresowane do pracodawców. Po czym, Pan Czesław Renkiewicz przedstawił realizowane i planowane największe suwalskie inwestycje (Centrum Handlowe OBI/Carrefour, TESCO, Suwałki Plaza, Aquapark, Sala konferencyjno-teatralna, trzy obiekty hotelowe), które stworzą około 700 miejsc pracy. Rozwój lokalnego rynku pracy to również wielka inwestycja jaką jest budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach. O II etapie rozwoju Parku opowiedział Pan Wiktor Raczkowski. Następnie głos zabrał Pan Mirosław Szyszko - właściciel firmy Biurowo-Usługowej MIRAGE w Suwałkach, który otrzymał dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na nową inwestycję jaką będzie trzygwiazdkowy hotel z dużym zapleczem rekreacyjno-konferencyjnym w Suwałkach, gdzie powstanie ponad 20 miejsc pracy. Po przerwie o możliwościach uzyskania wsparcia z funduszy unijnych powiedzieli: Iga Głowacka - Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego oraz Hubert Ostapowicz - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Liczba wyświetleń: 1621
Rejestr zmian
Autor: Kamil Czarniawski
Opublikował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:46:41)