Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone projekty » Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

Projekt realizowany przez PUP w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie.

 

Nazwa projektu: Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 

Termin realizacji: 01.05.2008r. - 31.01.2015r.

 

Cel główny projektu: Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w realizacji usług rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie rozwoju potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach poprzez zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy.
  2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

Grupa docelowa projektu:
Wsparciem zostały objęte następujące grupy docelowe:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach,
  • pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Rodzaje wsparcia:

  1. Zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach – w ramach projektu część osób zostanie zatrudnionych w drodze wolnego naboru (konkursu), pozostała liczba osób zostanie oddelegowana do pracy w ramach projektu. Planowa liczba osób do zatrudnienia na stanowisku pośrednika pracy i doradcy zawodowego: 9.
  2. Szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych - planowana liczba pracowników PUP w Suwałkach, która skorzysta ze szkoleń zawodowych: 21

Usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego są niezbędne w działalności urzędu. Zatrudnienie większej liczby pośredników pracy i doradców zawodowych usprawni realizację zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Większa liczba pracowników będzie mogła zaktywizować większą liczbę osób bezrobotnych. Zmniejszy się liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pośrednika czy doradcę zawodowego dzięki czemu wzrośnie jakość i efektywność świadczonych usług. Dzięki szkoleniom zatrudnieni pracownicy zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku pośrednika pracy czy doradcy zawodowego.

 
 
Liczba wyświetleń: 1976
Rejestr zmian
Autor: Mariola Ciborowska
Opublikował(a): Jerzy Biełous (2012-11-06 09:34:42)
Zredagował(a): Kamil Czarniawski (2015-04-15 09:41:22)